Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı (343 yer). Azərbaycan xalq musiqisi komediyası janr 20-ci əsrin əvvəllərində yaranıb. Bir opera kimi bu janr Hacıbəyovun işindən sonra ortaya çıxdı. 1909-cu ildə yazılmış "Ər və arvad" komediyası 1910-cu ildə Bakıda təqdim olunmuşdur. Sonrakı illərdə musiqili komediyanın Hacıbəyov idi (1911) "mümkün deyil, ola bilər", "Arşın mal alan" (1913-cü). inqilab "Evli ikən subay" Kazymovskogo "Molla Cəbi", "Vurhavur" komediya Hacıbəyovun ", 50 yaşlı gənc" idi əvvəl. Bu komediyaların mənbəyi feodal-patriarxal münasibətlər, sosial bərabərlik, qadın hüquqları, rüşvətxorluq, cahiliyyət və s. 1938-ci ilə qədər Opera və Balet Teatrında musiqi komediyası nümayiş etdirildi. 1938-ci ildən - müstəqil Musiqili Komediya Teatrı. 1967-ci ildə teatra Ş.Qurbanov adı verildi.