Azerbaycan Devlet Müzik Tiyatrosu

Azerbaycan Devlet Müzikal Komedi Tiyatrosu Şikhali Kurbanov'tan (343 sandalye) aldı. Azerbaycan Halk Müziği Komedi Türleri, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Bir opera olarak bu tarz Hacibeyov'un eserinden sonra çıktı. 1909'da yazdığı komedi "Karı Koca", Bakü'de 1910'da gösterildi. Sonraki yıllarda müzikal komedi Hacıbeyov idi (1911) "imkansız, bu olabilir", "Arşın Mal Alan" (1913). devrim "Evli Lisans" Kazymovskogo "Molla Jabi", "Vurhavur" komedi Hacıbeyov'un "50 yaşındaki genç adam" olduğunu önce. Bu komedilerin kaynağı feodal-ataerkil ilişkiler, sosyal eşitlik, kadın hakları, rüşvet, cehalet vb. 1938 yılına kadar Opera ve Bale Tiyatrosunda bir müzikal komedi gösterildi. 1938 yılından bu yana - bağımsız Müzik Komedi Tiyatrosu. 1967'de tiyatroya Ş. Gurbanov adı verildi.